Řečníci

Milan ADÁMEK – UTB ve Zlíně

Profesor Milan Adámek je se zlínskou univerzitou spjat již 25 let. Profesně se zaměřuje na obory bezpečnostní technologie a měření. Absolvoval doktorský studijní obor Technická kybernetika na Fakultě technologické UTB ve Zlíně. V roce 2008 se habilitoval a v roce 2022 byl jmenován profesorem pro obor Řízení strojů a procesů.
Po vzniku Fakulty aplikované informatiky v roce 2006 se stal jejím proděkanem a v letech 2014 – 2022 působil na postu děkana této fakulty. Tím se významně podílel na jejím rozvoji i na vybudování Vědeckotechnického parku ICT a výzkumného centra CEBIA-Tech.
Do funkce rektora byl prof. Adámek zvolen Akademickým senátem Univerzity Tomáše Bati 20. září 2022 a jmenován tehdejším prezidentem ČR Milošem Zemanem (s účinností od 15. prosince 2022.)

Ivan BAŤKA – Fosfa, a.s.

Český podnikatel, generální ředitel a jediný akcionář břeclavské společnosti Fosfa. Vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po roce 1989 začal podnikat, v roce 2002 převzal silně předluženou břeclavskou chemičku, které hrozil bankrot, a s vizí vybudovat světově úspěšný podnik ji začal transformovat do moderní podoby současné výrobně inovativní společnosti se širokým záběrem. Je obdivovatelem bratrů Tomáše a Jana Antonína Baťových a jejich podnikatelských principů a idejí, které uplatňuje v praxi. Jeho názory formovali zakladatel Kaizen institutu Masaaki Imai a česko-americký ekonom Milan Zelený, který patřil k jeho mentorům a osobním přátelům. Ivan Baťka a Fosfa se kromě různých sociálních projektů věnují také v širším kontextu podpoře sportu (Fosfa Sport) a vzdělávání (Fosfa Edu), především v břeclavském regionu. Fosfa je generálním partnerem Českého olympijského týmu.

Artur GEVORKYAN – Gevorkyan Vlkanová

Artur Gevorkyan, vojenský letecký inženýr, zakladatel a předseda představenstva firmy GEVORKYAN, a.s., která patří mezi nejinovativnější společnosti v oboru práškové metalurgie. V roce 1991 založil první soukromý závod na Ukrajině na ploše pouhých 4m2. Po 5 letech, v době kdy jeho firma ovládla domácí trh, ale nenašel příležitosti pro globální rozšíření, se rozhodnul pro nový začátek v Evropě. V roce 1996 na Slovensku v Banskej Bystrici, pronajal 30m2 bývalých šaten v areálu krachujícího podniku. Tím položil základy dnes světoznámé firmy, která ročně roste v desítkách procent. Jeho příběh je důkazem, že adaptace v byznysu je klíčová, kvalita buduje důvěru a férové jednání se vždy vrátí, proto je v logu firmy bumerang. Dává šanci talentům, obdivuje „makače“. Baťovy principy skloubil s radikální transparentností.

Mojmír HAMPL – Národní rozpočtová rada

Významný český ekonom Mojmír Hampl zahájil svou pracovní kariéru v roce 1998 na pozici analytika v měnové sekci ČNB. V letech 2002 až 2004 pak působil jako makroekonom v České spořitelně – ERSTE Group. Od roku 2004 do roku 2006 pracoval jako člen představenstva a vrchní ředitel České konsolidační agentury. V roce 2006 byl zvolen členem Bankovní rady ČNB, kde od března 2008 do listopadu 2018 zastával funkci viceguvernéra. Od roku 2019 do roku 2021 byl ředitelem služeb pro finanční sektor společnosti KPMG Česká republika. Je autorem mnoha odborných ale i populárně naučných článků a publikací z oblastí jeho zájmu, mezi které patří makroekonomie, ekonomická historie či kryptoaktiva. Přednášel na řadě míst světa, zejména o měnové politice a centrálním bankovnictví. Od července 2022 je předsedou Národní rozpočtové rady.

Helena HORSKÁ – Raiffeisenbank

Helena Horská v současné době působí na pozici hlavní ekonomky Raiffeisenbank a.s. a členky Dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. Nyní působí také jako nezávislá členka poradního týmu premiéra ČR Petra Fialy a Národní ekonomické rady vlády. Byla jmenována i členkou poradního orgánu při MPSV zabývající se důchodovou reformou. Příležitostně přednáší na vysokých školách. Patří mezi uznávané odborníky na měnovou politiku. Je autorkou mnoha odborných publikací, včetně článků o cílování inflace, které publikovala během postgraduálního studia na Institutu světové ekonomiky v Kielu. Titul Ph.D. obhájila na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studií získala několik ocenění včetně titulu „Mladý ekonom roku 2001“. Její prezentace a vystoupení jsou dynamické a poutavé. Její moto zní: Štěstí přeje připraveným. Je vdaná a má dvě děti. Koníčky: literatura nejen odborná, cyklistika, golf, turismus, děti.

Eva JIŘIČNÁ – AI Design

Prof. Jiřičná patří k nejvýraznějším českým architektům současnosti a s jejími díly se lze setkat po celém světě. Pracovní zkušenosti začala sbírat v londýnském ateliéru Louis de Soisson, kde se podílela na projektu přístavu v Brightonu. Později vedla projekt kompletní rekonstrukce interiéru pojišťovny Loyds. S Janem Kaplickým spolupracovala na návrhu obchodního domu Harrods. Všeobecnou známost ji přinesly zejména interiéry londýnských a newyorských módních obchodů a butiků.
V Česku patří mezi její nejznámější realizace interiéru Tančícího domu nebo sídla Britské rady v Praze, Oranžerie na Pražském hradě, hotely Maxmilian a Josef nebo interiéry pražského kostela sv. Anny nebo lávka pro pěší v Brně. Ve Zlíně jsou podle jejích návrhů realizovány Kongresové a Univerzitní centrum, a také budova Fakulty humanitních studií. Její realizace nesou nezaměnitelný rukopis, který se vyznačuje použitím skla, oceli, případně kamene. Design v jejím pojetí se vyznačuje lehkostí, hrou světla a stínů, smyslem pro detail a pečlivé propracování.
Za svůj přínos architektuře a designu získala Eva Jiřičná mnohá ocenění, mezi jinými například titul Královský průmyslový designér nebo Řád Britského impéria za přínos interiérovému designu. Byla také zvolena členkou Královské akademie umění, uvedena do Americké síně slávy a jako jediná žijící architektka se dostala do knihy Století designu – Průkopníci designu 20. století. Je předsedkyní Sdružení architektů v Londýně a členkou Královského institutu britských architektů. Získala také čestné doktoráty a profesury na několika vysokých školách (v roce 2011 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně), zasedá v mezinárodních porotách architektonických soutěží, intenzivně přednáší a publikuje v renomovaných časopisech a knihách. Je také členkou správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Ján KOŠTURIAK – INOVATO

Spoluzakladatel IPA Slovakia a Podnikatelské univerzity v Žilině. V r. 1990 začal pracovat jako konzultant pro průmyslové podniky. V r. 1995 založil Institut průmyslového inženýrství v Žilině, který v r. 2000 spojil s aktivitami Fraunhofer IPA Stuttgart ve společnosti Fraunhofer IPA Slovakia. Během své profesionální kariéry pracoval jako konzultant pro mnoho firem (např. Volkswagen, Sauer Danfoss, Leoni, AESOP, Daimler Chrysler, Leoni, Visteon, Hella, Elcom, Atrea, SHP Group, Fosfa, OMS, Linet, Bonatrans, Škoda Auto, ÖBB, Siemens, Mondi/Neusiedler, Ahorn, Borcad, atd.). V r. 2021 založil a rozvíjí síť INOVATO, kde zkoumá nové trendy a technologie v byznysu, propojuje podnikatele a hledá s nimi inovace a nové podnikatelské modely. Žije ve Varínu na Slovensku a Měrůtkách na Moravě, věnuje se horské turistice a cyklistice. V současnosti věnuje spoustu energie rozvoji podnikání ve školách a mezi mládeží a výstavbě Nemocnice chudobných v OZ Dobrý Pastier Kláštor pod Znievom.

Radomír LAPČÍK – Trinity Bank, SAB Finance

Český podnikatel, pedagog, filantrop a zlínský patriot. Radomír Lapčík je absolventem obchodního práva na Nottingham Trent University, předtím vystudoval Vysoké učení technické v Brně.

V podnikání je Radomíru Lapčíkovi blízký Baťův důraz na spoření a akumulaci kapitálu, který se investuje a umožňuje postupný růst bohatství. Radomír Lapčík založil a vybudoval řadu úspěšných firem. Mezi nejúspěšnější patří Trinity Bank a SAB Finance. Trinity Bank se v letošním roce dostala do prestižního žebříčku Česká elita, seznamu stovky nejcennějších českých firem. SAB Finance je lídrem trhu v oblasti devizových obchodů.

Radomír Lapčík se vedle podnikání věnuje mnoho let také pedagogické činnosti v oblasti financí a bankovnictví. Jako zlínský patriot se podílel na rozvoji Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati.

Radomír Lapčík je zakladatelem nadačního fondu CREDO CZ, který se zaměřuje na podporu rodin s postiženými dětmi a podporu rodiny a manželství.

Petr OČKO – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vystudoval informační management a evropskou integraci na Vysoké škole ekonomické v Praze a absolvoval Ph.D. studium v oblasti informační ekonomiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Začínal v roce 1998 v tehdy malé firmě, která by dnes byla označena za úspěšný technologický startup a která byla jedním z pionýrů komerčních webových aplikací v ČR. Jako expert v oblasti evropské ekonomické integrace se pak na ministerstvu financí od roku 2001 věnoval oblasti strukturálních fondů EU, od roku 2004 pracoval jako poradce náměstka ministra financí pro oblast finančního trhu. Od srpna 2007 pak působil v soukromé sféře jako koordinátor projektů EU ve společnosti Telefónica O2.

Do státní správy se vrátil v roce 2009 na pozici vrchního ředitele pro oblast rozpočtu a fondů EU na ministerstvu dopravy a od srpna 2010 pak působil jako sekční ředitel pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde měl na starosti zejména řízení klíčových programů na podporu průmyslového výzkumu a vývoje, inovací a podnikání. V letech 2012-2013 měl jako pověřený generální ředitel na starosti také stabilizaci a rozvoj agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Od roku 2015 vedl na MPO odbor finančních nástrojů a řízení projektů a připravoval zejména projekt Národního inovačního fondu či transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky. V březnu 2016 pak byl vládou jmenován předsedou Technologické agentury ČR a v jejím čele úspěšně napomáhal rozvinout podporu aplikovaného výzkumu v oblastech klíčových pro Českou republiku, včetně oblasti tzv. Průmyslu 4.0 a dalších významných trendů. Od července 2018 je náměstkem ministra průmyslu a obchodu zodpovědným za sekci digitalizace a inovací.

Drahomíra PAVELKOVÁ – UTB ve Zlíně

Vysokoškolské vzdělání ukončila na Chemickotechnologické fakultě Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě, obor Ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu, doktorát získala na Fakultě podnikatelské v Brně, v roce 2002 se habilitovala a v roce 2010 byla jmenována profesorkou. Pracuje na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, její pedagogická činnost je zaměřena na oblast výkonnosti podniku, financí a oceňování podniku, ve výzkumu se věnuje problematice výkonnosti podniků a klastrů. Je autorkou nebo spoluautorkou několika monografií, kapitol v knize a mnoha odborných článků. Doposud byla nebo je řešitelkou řady vědeckovýzkumných projektů. Je také členkou redakčních rad několika odborných časopisů, členkou vědeckých a oborových rad na univerzitách, působila rovněž v Akademickém sněmu Akademie věd ČR. V průběhu svého působení na univerzitě zastávala řadu manažerských pozic jako prorektorka UTB, děkanka Fakulty managementu a ekonomiky a ředitelka Ústavu financí a účetnictví, kterou vykonává doposud.
Spolupracuje s podnikatelskou praxí v rámci podnikového vzdělávání, poradenské činnosti, zpracování finančních analýz, finančního plánování, řízení výkonnosti, oceňování podniků a benchmarkingu, spolupracuje rovněž s Ministerstvem průmyslu a obchodu v řešení řady projektů zaměřených na podnikovou praxi, klastrové organizace a klastrovou politiku. Absolvovala odborné stáže v Japonsku, Velké Británii, Belgii, Portugalsku, USA, Finsku, Švédsku, Dánsku a Rakousku. Je členkou Rotary klubu Zlín.

David PAVLÍK ex-SpaceX

Ve světě IT je jméno Davida Pavlíka dobře známé nejen v Česku, ale i v kalifornském Silicon Valley. Kariéru odstartoval v Microsoftu, pracoval také v Amazonu. V Netflixu byl u spuštění úspěšného seriálu House of Cards. A pro stavbu rakety Crew Dragon společnosti SpaceX si ho vybral i Elon Musk. Tam měl například na starosti vývoj zařízení, které provede autodestrukci rakety v případě, že nepoletí správně a ohrozí život na Zemi. Do Nano Energies přišel ze Shipmonku, kde vedl globální R&D tým a mimo jiné měl také za úkol připravit firmu na další růst. Do Nano Energies nastoupil jako technologický ředitel. Je ženatý a má 3 děti, rád sportuje, vaří a tráví čas s rodinou.

Petr Sáha – UTB ve Zlíně

Zakladatel a emeritní rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na jejímž rozvoji má významné osobní zásluhy. V současné době působí na univerzitě jako ředitel Univerzitního institutu. Působil na VUT v Brně, Chalmers University of Technology Gothenburg, East China University of Science and Technology, Chengdu University of Technology a dalších zahraničních univerzitách. Zastával funkci prezidenta The Polymer Processing Society se sídlem v USA. Stál u založení Baťa centra ve Vietnamu, které podporuje spolupráci mezi vietnamskými institucemi a českými i evropskými univerzitami. Působil také jako předseda České konference rektorů. Je světově uznávaným vědcem, profesně se věnuje polymerním procesům, medicínským polymerům a energetickým materiálům. Je autorem a spoluautorem více než 400 odborných publikací a původcem nebo spolupůvodcem několika desítek patentů, užitných vzorů, prototypů a průmyslových vzorů. Je členem řady mezinárodních i národních vědeckých a odborných organizací, vědeckých a oborových rad univerzit, působí jako školitel v doktorských studijních programech. V roce 2023 získal ocenění Osobnost projektu Vizionáři 2023 za celoživotní přínos v oblasti inovací ve vzdělávání, výzkumu a vývoji.

Dominik Stroukal – Metropolitní univerzita Praha

Dominik Stroukal přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Je autorem několika knih, členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a ekonomickým poradcem SatoshiLabs. Slyšet ho můžete pravidelně v podcastu Ve vatě. Má doktorát z ekonomie z Vysoké školy ekonomické, vedle které vystudoval také mediální studia na Univerzitě Karlově.
V minulosti byl hlavním ekonomem Platební instituce Roger, Banky CREDITAS a finanční skupiny Roklen, ředitelem Liberálního institutu a Ludwig von Mises Institutu pro ČR a SK. Provázel podcastem Business Speak týdeníku Ekonom, pořadem Kdo to platí? na MALL.TV, vedl společnost bit agency, byl šéfredaktorem časopisu Trade-off, a managing directorem odborného časopisu New Perspectives on Political Economy. Byl vedoucím katedry ekonomie na VŠ CEVRO institut, vyučoval na Vysoké škole finanční a správní, na Vysoké škole ekonomické a na gymnáziích Porg a Nový Porg. Během první vlny pandemie provázel pořadem Dáme to na E15.