Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci

Síla lidského
potenciálu
a technologií

24. – 25. 4. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
FaME, Mostní 5139, Zlín

Tomáš Baťa: „Nejistotě v budoucnosti můžeme předejít jediným způsobem, a to jistotou ve vlastních lidech.“

„Žádná velká díla nevznikla, protože někdo něco musel, ale protože chtěl. Přeji si, aby v našem podniku pracovali lidé, kteří chtějí. Podmínky k takovému chtění musí náš podnik nabízet.“

To platí i v dnešní době. Lidé, jejich znalosti, dovednosti, postoje, způsoby vzdělávání a sdílení poznatků v podmínkách měnícího se světa jsou klíčem pro úspěšné fungování jakéhokoliv podniku.

Přijďte diskutovat o tomto tématu s odborníky, s osobnostmi firemního, vzdělávacího a veřejného života.

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALI

Milan Adámek, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
Jiří Korec, primátor statutárního města Zlína

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ MODERUJE

DISKUTOVAT NA TÉMA LIDÉ A TECHNOLOGIE BUDOU

PROGRAM

Středa 24. dubna 2024

08.00 – 09.30Registrace účastníků
09.30 – 12.00Zahájení konference, plenární jednání
(moderovaná diskuse)
12.00 – 13.00Oběd
13.00 – 15.00Jednání v sekcích (blok A)
15.00 – 15.30Přestávka s občerstvením
15.30 – 17.30Jednání v sekcích (Blok B)
19.00 – 23.00Společenský večer –
Baťova vila
(včetně komentované prohlídky Baťovy vily)

Čtvrtek 25. dubna 2024

09.00 – 11.00Workshopy
11.00 – 11.30Přestávka s obědem   
11.30 – 13.30Workshopy/exkurze ve firmách

Konference bude obohacena o řadu doprovodných akcí a prezentaci dobových materiálů

Jednání v sekcích 24.4.2024

Bližší informace o řečnících lze nalézt v jednotlivých blocích daných sekcí.

1. SEKCE:
Česko-Slovenské fórum průmyslových inženýrů

13:00h – 15:00h

Průmysloví inženýři byli kdysi pozorovači procesů a sběrači údajů z výroby. Dnes se stávají analytiky a mají množství údajů v reálném čase z různých oblastí podniku. I v této oblasti lidé narážejí na své schopnosti. Kde jsou budoucí role průmyslových inženýrů v podnicích? Kolik své pozornosti budou věnovat strojům a lidem? Jak budou pracovat a jaké nové metody a postupy si musí osvojit?

Moderátoři:

Řečníci:

15:30h – 17:30h

Do podniků nastupují nové technologie a lidé se učí spolupracovat nejen
s kolaborativními roboty, ale také s roboty, které pomáhají
v duševní a kreativní práci. Máme digitální dvojčata, která nám umožňují vidět dříve neviditelná plýtvání a máme technologie na ovládání „zhaslé“ fabriky na dálku. Jak nové technologie mění průmyslové inženýrství, přístupy a postupy průmyslových inženýrů k řízení podniku?

Moderátor:

Řečníci:

2. sekce:
Podnikatelské výzvy: s lidmi a/nebo digitálně?

13:00h – 15:00h

Synergie mezi lidmi
a technologiemi je stavebním kamenem budoucího světa. Harmonická spolupráce otevírá dveře k nekonečným možnostem inovací a rozvoje, přinášejících prosperitu a lepší kvalitu života pro nás všechny. Jak tato synergie může maximalizovat přínosy lidských schopností na jedné straně a možností, které nabízí technologie na druhé straně a zároveň minimalizovat omezení každé z nich?

Moderátoři:

Řečníci:

15:30h – 17:30h

Jaké možnosti nabízí současná doba pro zážitek, který by si měl zákazník odnášet z nákupu? A je možné vytvořit vztah mezi brandem a zákazníkem? Při pohledu na loga firmy Baťa si zákazník neměl vybavit pouze obuv, ale zážitek, který si odnese z prodejny. Jak dnešní firmy vytváří to „něco navíc“, aby si k nim zákazník vytvořil vztah? Jak nezískat pouze peníze zákazníka, ale také jeho přízeň a srdce?

Moderátoři:

Řečníci:

3. sekce:
LIDÉ A TECHNOLOGIE
V ŘÍZENÍ MĚST A REGIONŮ

13:00h – 15:00h

Obce, města i kraje prakticky neustále rozhodují o zásadních otázkách, které mají dopad na život každého z nás. Přitom se pohybují ve stále složitějším
a informačně nabitějším světě. Využívají pro svá zásadní rozhodnutí dostatek evidence a dat? A jakou roli hraje
v rozhodování psychologie? Jaké jsou moderní metody předvídání budoucího vývoje? A jak řídil město Baťa? Lze najít inspiraci?

Moderátor:

Řečníci:

15:30h – 17:30h

Koncept chytrých měst a regionů je stále více zastoupen v činnosti našich měst a regionů a spolu
s nimi množství digitálních
řešení a nastupující internet věcí
a umělá inteligence. Avšak, jsou skutečně všechna řešení chytrá? Umíme chytrá města řídit?
Jak nastavit procesy řízení a rozhodování v chytrých městech, a co občan a návštěvník? A lze využít některé přístupy Tomáše Bati při řízení chytrých měst?

Moderátor:

Řečníci:

WORKSHOPY

ČTVRTEK 25. dubna 2024 / 09.00 – 11.00 h

TRANSFORMACE PRŮMYSLU VE STŘEDNÍ EVROPĚ: hrozby a příležitosti

Česko a Slovensko již nejsou země s levnou pracovní silou, automobilová výroba prochází transformací, chybí kvalifikovaní a motivovaní lidé do výroby a výroba se po kolapsu globálních dodavatelských řetězců re-lokalizuje. Jaké jsou perspektivy výroby ve Střední Evropě?

TECHNOLOGIE A HUMANITA

Stroje přebírají práci lidí a lidé se mění na stroje. Hrozí nám, že budeme mít ve společnosti většinu „irelevantních a nepotřebných lidí“, kterým bude vládnout menšina digitálních zombies? Jak budovat konkurenceschopné podniky orientované na lidi a humanitu?

PŘIPRAVENOST NA ZMĚNY

V dnešním rychle se měnícím světě je schopnost organizací přizpůsobovat se novým situacím klíčová. Jak může kontinuální vzdělávání a rozvoj pracovníků zvyšovat odolnost firmy vůči změnám? Jak nejnovější technologické inovace mohou pomoci organizacím být pružnějšími a reagovat na nové výzvy? Jak správně definovat a implementovat strategie, které vaši firmu připraví na budoucnost a umožní jí flexibilně reagovat na nové příležitosti i výzvy? Prozkoumáme metody a best practices pro efektivní řízení změn.

NAPLNĚNÍ MOTIVÁTORŮ: Klíč k spokojenosti a produktivitě zaměstnanců

Klíčem k dlouhodobému úspěchu a udržitelnosti organizace je motivace zaměstnanců. Workshop vás provede cestou k porozumění různým aspektům motivace a hlavním vnitřním motivátorům člověka. Co je to motivace? Čím je motivace ovlivňována? Co patří ke klíčovým motivátorům, jak je poznat a uspokojit? Po absolvování workshopu budou účastníci lépe vybaveni k tomu, aby identifikovali a uspokojovali klíčové motivátory zaměstnanců pro dosažení ještě lepších výsledků organizace.

INSPIRUJ SE BAŤOU: Filozofie Baťa a její aplikování do osobního i profesního života

Filozofie Baťa vychází z přijetí podstaty baťovské služby. Jestli jste se seznámili s osobním příběhem Tomáše Bati, tak víte, jak jeho rozvoj ovlivnil vývoj firemní kultury Baťa, a jste připraveni objevovat možnosti, jak využít filozofii Baťa ve vlastním životě. Základem je definování vlastních hodnot. Představíme vám ty baťovské, které se vám mohou stát inspirací. Získáte řadu tipů na to, jak začít sloužit sami sobě a tím zvýšit svou produktivitu, zlepšit si zdraví, vztahy, lépe zvládat plánovaní a cítit radost z každodenního života.

ČTVRTEK 25. dubna 2024 / 11.30 – 13.30 h

VÝKONNÉ PROCESY A UDRŽITELNOST ZMĚN

Většině průmyslových inženýrů nedělá problém změnit procesy a dosáhnout lepšího výsledku. Problémem je udržitelnost těchto změn a neustálé zlepšování se. Kde jsou hranice kontinuálního zlepšování
a radikálních inovací, jaké přístupy potřebujeme k tomu, aby naše změny byly akceptovány a udržitelné
z hlediska ekonomiky, lidí i životního prostředí?

JAK NAJÍT MLADÉ LIDI DO VÝROBY A PRACOVAT S NIMI?

Mladí lidé jsou jiní než jejich rodiče. Netouží pracovat celý život na jednom místě a v jedné firmě. Hledají svobodu, smysl života a mnohé z nich neláká pracovat mezi stroji a řešit složité technické problémy. Jak přilákat mladé a talentované lidi do výrobních procesů a jak k nim přistupovat, aby je práce naplňovala
a bavila?

KVALITNÍ PRODUKT POTŘEBUJE KVALITNÍ ZADÁNÍ PRO DESIGN

Při vývoji nového produktu a při tvorbě jeho designu je vytvoření zadání klíčovou etapou celého projektu. Jak jej vytvořit? Jak správně definovat cílové skupiny, vlastnosti produktu, prostředí, ve kterém se používá a mnoho dalších kritérií, které by měly formovat tvůrčí fázi projektu, tedy samotné vytvoření designu? Jak může design pomoci k průniku na nové trhy a ke klíčovému zákazníkovi, či snížení nákladů? Jak je možné při unifikaci dílů vyrábět produkty s různými vlastnostmi, v různých cenových úrovních a pro různé zákazníky?

PRODUKTIVNÍ JÁ: Strategie pro efektivní práci

Osobní produktivita je klíčovým faktorem úspěchu v pracovním a osobním životě. Workshop vás provede cestou k lepšímu využití vašeho času a energie. Co je to osobní produktivita a jaké má dimenze? Co jsou zabijáci produktivity? Budeme diskutovat o praktických strategiích a zásadách, které mohou pomoci zvýšit naši produktivitu ve všech aspektech života.

INSPIRUJ SE BAŤOU: Filozofie Baťa a její aplikování do osobního i profesního života

Filozofie Baťa vychází z přijetí podstaty baťovské služby. Jestli jste se seznámili s osobním příběhem Tomáše Bati, tak víte, jak jeho rozvoj ovlivnil vývoj firemní kultury Baťa, a jste připraveni objevovat možnosti, jak využít filozofii Baťa ve vlastním životě. Základem je definování vlastních hodnot. Představíme vám ty baťovské, které se vám mohou stát inspirací. Získáte řadu tipů na to, jak začít sloužit sami sobě a tím zvýšit svou produktivitu, zlepšit si zdraví, vztahy, lépe zvládat plánovaní a cítit radost z každodenního života.

EXKURZE

ČTVRTEK 25. dubna 2024 / 11.30 – 13.30 h

Procházka Zlínem -– Plánované město

Zlínu dává jeho osobité kouzlo nejen odkaz Tomáše Bati, ale i unikátní městská architektura, která se rozvíjela zároveň s továrním areálem. Promyšlené konstrukce firemních budov, výškové stavby, typické obytné domky, ale i zcela ojedinělé a experimentální budovy, to vše tvoří nezaměnitelnou architekturu města. Pojďte s námi poznat ty nejzajímavější architektonické skvosty Zlína. Dvouhodinová procházka s průvodcem se koná pod patronací programu Zóna Zlín, který připravilo Oddělení cestovního ruchu města Zlína společně s autory databáze Zlínský architektonický manuál a spolkem aArchitektura.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihlášky účastníků

Přihlášku prostřednictvím on-line formuláře zašlete nejpozději do 15. 4. 2024.

Přihláška je k dispozici zde.

Účastnický poplatek

Ve výši 5.999,- Kč (bez DPH) / 240 EUR (bez DPH) zahrnuje konferenční poplatek, občerstvení, společenský večer ve vile Tomáše Bati.

Na základě zaslání přihlášky (on-line) bude účastníkům konference vystavena a zaslána faktura k úhradě účastnického poplatku. Náklady na ubytování nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty. V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka.

V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Tisková zpráva

UBYTOVÁNÍ

Speciální ceny pro účastníky konference Baťův odkaz Evropě nabízíme v níže uvedených ubytovacích zařízeních. Ubytování si zajišťují účastníci konference podle svých potřeb sami. Ubytování za zvýhodněných podmínek bude účastníkům konference poskytnuto při identifikaci heslem: Konference Baťův odkaz světu.

Interhotel Zlín a.s.****

náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Jednolůžkový pokoj 2 145,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 2 400,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a je v nich obsažena snídaně formou bufetu. K ceně se při ubytování připočítává městský poplatek ve výši 19,- Kč za osobu a noc.


HOTEL BALTACI ATRIUM

Lešetín II/651, 760 01 Zlín


Hotel Baltaci U Náhonu***


HOTEL Tomášov


HOTEL GARNI

MÍSTO KONÁNÍ

Budova Fakulta managementu a ekonomiky, Mostní 5139, 760 01 Zlín

Konference Baťův odkaz Světu

Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139
760 01 Zlín
IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521

Tel: +420 734 644 571