Blok B: Jak nové technologie mění průmyslové inženýrství?

Do podniků nastupují nové technologie a lidé se učí spolupracovat nejen s kolaborativními roboty, ale také s roboty, které pomáhají v duševní a kreativní práci. Máme digitální dvojčata, která nám umožňují vidět dříve neviditelná plýtvání a máme technologie na ovládání zhaslé fabriky na dálku. Jak nové technologie mění průmyslové inženýrství, přístupy a postupy průmyslových inženýrů k řízení podniku?

Moderátor:

Ján KOŠTURIAK

Stanislav MARTINEC – KOMA Modular Vizovice

Majitel a jednatel KOMA MODULAR, propagátor modulární výstavby a vizionář. V roce 1992 založil firmu KOMA MODULAR zaměřenou nejprve na kontejnerovou, později na modulární výstavbu. Firmu vybudoval na pilířích jako je kvalita a inovace. Díky tomu neustále posouvá hranice modularity a společně s firmou KOMA má za sebou komplikované projekty výstavby jako je přibližně 100 školských zařízení, architektonicky oceněný EXPO pavilon v Miláně 2015, první modulární nemocniční pavilon a nyní dodávka modulárních letišť v Senegalu. Řadí se tak mezi přední české výrobce modulárních staveb. Je příznivcem Tomáše Bati, kterým se dodnes inspiruje. Ve firmě zavedl tzv. Všeobecnou KOMA školu, kterou absolvuje každý zaměstnanec firmy. Cílem je představit firemní poslání, vize a hodnoty, průběh zakázky firmou a vnější i vnitřní zákazníky firmy. Tímto se spoluvytváří firemní KOMA kultura a sounáležitost jednotlivých pracovníků s firmou.

Alena LUBASOVÁ – Strojírna Oslavany

Je absolventka Masarykovy univerzity v Brně, obor sociologie a sociální psychologie. Od roku 1993-2010 prošla různými TOP manažerskými pozicemi v zahraniční korporaci, holdingové společnosti i vlastní poradenské společnosti. Od roku 2010 působí ve STROJÍRNĚ OSLAVANY, spol. s r.o. – nejprve jako ředitelka divize Rozvoje, od roku 2017 jako ředitelka společnosti a od roku 2020 zastává pozici CEO. V letech 2001-2021 externě vyučovala na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU v Brně v oboru Personální řízení a od roku 2007-2017 i na VUT v Brně v rámci Brno Business School – výuku MBA v modulu Manažerská komunikace.

Radomír ZBOŽÍNEK –  Intemac Kuřim

Dlouhodobě působím v oblasti R&D v oboru strojírenství. Specializuji se na flexibilní výrobní systémy, proces vývoje nových výrobků, Průmysl 4.0 a digitalizaci výroby. Pomáhám a inspiruji při vývoji a zavádění moderních technologií do výroby. Zpracoval jsem koncepci a podílel se na založení Kompetenčního a inovačního centra INTEMAC, které jsem od jeho počátku 10 let řídil. Jsem iniciátorem vzniku a dalšího strategického rozvoje Výrobní buňky 4.0 – flexibilní automatizované pracoviště pro opakovanou malosériovou a kusovou výrobu.
Nebojme se nových technologických možností. Průmysl 4.0 vnímám jako unikátní možnost pro české výrobní firmy, jak získat náskok a nové konkurenční výhody. V centru INTEMAC jsme připraveni firmy procesem digitalizace bezpečně provést.

Pavel ZACHENSKÝ – MSM Land Systems Trenčín

Dlouhodobá vášeň pro procesy. Nastavování, řízení a auditování systémů vedení firmy a kvality jejich produktů (např. ISO 9001, IATF 16949, AQAP 2110, …). Koučování a vedení nástrojů Lean, Kaizen, Zlepšování Kata, Six Sigma, SPC, … Působení v kusové, malo-kusové a sériové výrobě. Věřím, že základem úspěšné firmy je kvalitní management a neustálé zlepšování. O své poznatky jsem se rozhodl podělit i s jinými a napsal knížku „Výkonné procesy (2023)“.

Jiří MAREK – VUT Brno

Ve své pětadvacetileté praxi ve strojírenském průmyslu pracoval šestnáct a půl roku jako technický ředitel (TOSHULIN, KSK Kuřim, TOS Kuřim). Pracoval rovněž jako vývojový konstruktér a mimo to učil na VUT v Brně. Od září 2016 přednáší na plný úvazek na VUT v Brně, Fakultě strojního inženýrství. Jeho praktická a pedagogická činnost je zaměřena především na konstrukci obráběcích strojů, řízení a organizaci podnikových procesů, průmyslové inženýrství, hodnotový management a v neposlední řadě na systémové i intuitivní přístupy při tvorbě technických soustav. Působí jako soudní znalec a poradce v průmyslových firmách.

Monika CIGÁNEKOVÁ – PROVEO Žilina

Od roku 2000 se věnuje primárně oblasti logistiky, prosazování a zavádění nových tržních trendů. Společně se svými dodavateli neustále vyvíjí nová řešení šitá na míru potřebám zákazníků. Má za sebou více než 180 praktických projektů ve výrobních a distribučních společnostech z různých odvětví (zejména strojírenství, automobilový průmysl, elektrotechnika). Od roku 2011 je členem Komory logistických auditorů Slovenské republiky.

Michal ŠIMON – Západočeská univerzita Plzeň

Působí na pozici vedoucího Katedry průmyslového inženýrství a managementu na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se podílí na intenzivním rozvoji pracoviště, které je v současné době jedním z nejlepších a nejlépe vybavených pracovišť průmyslového inženýrství v České republice. Mezi základní aktivity a oblasti zaměření patří – racionalizace procesů, implementace metod průmyslového inženýrství, automatizace a umělá inteligence v procesech logistiky, ergonomie a využití virtuální reality.

V rámci dlouholetých projektových zkušeností a implementací metod a postupů v praxi, se v průběhu času podílel na založení první Star up společnosti Fakulty strojní, Západočeské univerzity v Plzni – CIE group (Centre for Industrial Engineering), která je zaměřena na transfer výše uvedených znalostí do podnikatelských subjektů.

Ján KOŠTURIAK – IPA Slovakia

Spoluzakladatel IPA Slovakia a Podnikatelské univerzity v Žilině. V r. 1990 začal pracovat jako konzultant pro průmyslové podniky. V r. 1995 založil Institut průmyslového inženýrství v Žilině, který v r. 2000 spojil s aktivitami Fraunhofer IPA Stuttgart ve společnosti Fraunhofer IPA Slovakia. Během své profesionální kariéry pracoval jako konzultant pro mnoho firem (např. Volkswagen, Sauer Danfoss, Leoni, AESOP, Daimler Chrysler, Leoni, Visteon, Hella, Elcom, Atrea, SHP Group, Fosfa, OMS, Linet, Bonatrans, Škoda Auto, ÖBB, Siemens, Mondi/Neusiedler, Ahorn, Borcad, atd.). V r. 2021 založil a rozvíjí síť INOVATO, kde zkoumá nové trendy a technologie v byznysu, propojuje podnikatele a hledá s nimi inovace a nové podnikatelské modely. Žije ve Varínu na Slovensku a Měrůtkách na Moravě, věnuje se horské turistice a cyklistice. V současnosti věnuje spoustu energie rozvoji podnikání ve školách a mezi mládeží a výstavbě Nemocnice chudobných v OZ Dobrý Pastier Kláštor pod Znievom.

Milan EDL – Západočeská univerzita Plzeň

Vystudoval průmyslové inženýrství a management na Fakultě strojní ZČU, habilitoval v oboru Strojní inženýrství. V letech 2014 až 2022 byl děkanem Fakulty strojní ZČU, aktuálně proděkanem Fakulty strojní pro rozvoj a vnější vztahy a regionálním manažerem RIS3 strategie Plzeňského kraje. Zaměřuje na udržitelné výrobní systémy, implementaci moderních technologií fenoménu 4.0 v průmyslu a školství, cirkulární ekonomikou. Působil na třech zahraničních univerzitách jako hostující profesor. Je rovněž hodnotitelem Národního akreditačního úřadu ČR a hodnotitelem a zpravodajem projektů Technologické agentury ČR, je také zakladatelem Průmyslové rady a česko-bavorské Internacionální průmyslové rady. Ve spolupráci s Průmyslovou radou založil Dětskou technickou univerzitu v Plzeňském a Karlovarském kraji. Je prezidentem České technologické platformy Strojírenství a viceprezident Klastru Chytrý Plzeňský kraj.