Blok B: Řízení chytrých města regionů: realita vs. vize

Koncept chytrých měst a regionů je stále více zastoupen v činnosti našich měst a regionů a spolu s nimi množství digitálních řešení a nastupující internet věcí a umělá inteligence. Avšak, jsou skutečně všechna řešení chytrá? Umíme chytrá města řídit? Jak nastavit procesy řízení a rozhodování v chytrých městech, a co občan a návštěvník? A lze využít některé přístupy Tomáše Bati při řízení chytrých měst?

Moderátor:

Lukáš TRČKA

Miroslav SVÍTEK – ČVUT Praha

Miroslav Svítek spojil svoji profesní dráhu s Fakultou dopravní, ČVUT, kde byl v roce 2002 jmenován docentem a následně v roce 2008 profesorem. V období 2010 až 2018 zastával funkci děkana a v současné době působí jako proděkan pro strategii a vnější vztahy.

Přednáší také na Univerzitě Matěja Bela v Banské Bystrici, je hostujícím profesorem na University of Texas at El Paso (UTEP) v USA, čestným profesorem na Universidad Autonoma de Bucaramanga (UNAB) v Kolumbii, členem Inženýrské akademie ČR, členem několika Vědeckých rad včetně Vědecké rady ČVUT, Vědecké rady Fakulty dopravní ČVUT, Vědecké rady Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, nebo Vědecké rady UTB ve Zlíně.

V roce 2008 získal zlatou Felberovu medaili za rozvoj ČVUT a v roce 2010 stříbrnou medaili Univerzity Matěja Bela za budování oboru Informatika. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster. V roce 2019 mu byla udělena cena ministryně pro místní rozvoj Osobnost Smart City.

V oblasti aplikovaného výzkumu se zaměřuje na návrh a implementaci komplexních systémů jako jsou „Inteligent Transport Systems“, „Smart Cities“ nebo „Smart Regions“. Podílel se na vedení mnoha národních i mezinárodních projektů vědy a výzkumu. Je autorem či spoluautorem více než 200 odborných publikací a deseti monografií.

Při příležitosti oslav 20 let Fakulty dopravní, ČVUT natočil sólové album „Acordeón Encantador“. V rámci oslav 25 let Fakulty dopravní založil spolu s prof. Ondřejem Přibylem (violoncello) „Duo Professores“, které nahrálo skladby argentinského autora Astora Piazzolly.

Marie ZEZULKOVÁ – Veletrhy Brno, a.s.

Marie Zezulková, nezávislá expertka pro oblast plánování měst, je absolventkou doktorandského studia v oblasti urbánního a regionálního rozvoje na FA VUT Brno a současně na Institut Francaise d´Urbanisme de Paris. Dlouho zastávala funkci vedoucí Kanceláře strategie města Magistrátu města Brna, podílela se na rozvoji inovačního ekosystému Jihomoravského kraje. Následně byla ředitelkou Národního centra energetických úspor v Praze. V pozici ředitelky Odboru regionální politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj vedla pracovní skupinu pro Smart Cities. Ve společnosti Geomet (člen skupiny ČEZ) se podílela na řízení strategického projektu těžby a zpracování lithia na Cínovci. Je členkou Správní rady Masarykovy univerzity v Brně a vědeckých rad i odborných pracovních skupin v ČR i v zahraničí.

Martin HABUDA – Statutární město Zlín

Martin Habuda je od roku 2021 vedoucím oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína. Zabývá se strategickým plánováním, přípravou rozvojových projektů a dotačním managementem. Dále také spolupracuje na řízení nástroje Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 a aktivně rozvíjí partnerství města Zlína s řadou dalších subjektů a osob. Své zapojení v několika výborech, komisích a pracovních skupinách na úrovni státu, kraje a Svazu měst a obcí ČR se snaží využít k posílení strategického rozvoje měst. Ve své práci usiluje o uplatňování principů konceptu Smart City.

Vít KRÁL – FLOWBOX s.r.o.

Vít Král, známý také jako jihočeský Víťa, se dlouhodobě zajímá o rozvoj regionů. Svou kariéru začal v Milevsku, kde vedl organizační složku Živé Milevsko Smart region, která se zaměřovala na Smart aktivity, rozvoj území a podporu podnikavosti a podnikání.

V roce 2022 společně s kolegy Rut Bízkovou a Miroslavem Svítkem založil Atelier Česko. Tato organizace se specializuje na inovace v oblasti veřejného a regionálního rozvoje. Je spoluautorem knihy „Moře myšlenek“, kterou v roce 2022 vydali společně s Miroslavem Svítkem.

V současné době pracuje pro společnost Flowbox jako Public Development Manager. Jeho pracovní zaměření cílí na obchod, vývoj a inovace pro veřejný a akademický sektor, zejména v oblastech spojených s energetickým managementem, informačními technologiemi a digitalizací.

Lukáš TRČKA – TIC s.r.o.

Lukáš Trčka je od roku 2020 jednatelem Technologického inovačního centra. Během své praxe si od roku 2002 vyzkoušel mnohé profese, vč. osmileté zkušenosti s živnostenským podnikáním. Po získání doktorátu v oblasti procesního řízení na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se věnuje konzultacím podnikatelských záměrů, baví se projekty sociálního podnikání, působí na akademické půdě, je nadšený lyžař a neustále se učí roli tatínka dvou kreativních synů.

Lubomír TRAUB – Zlínský kraj

Lubomír Traub, MSc. je nejen moderním lídrem, ale i vizionářem, který spojuje zkušenosti z finančního sektoru s progresivním pohledem na strategický rozvoj regionu. Působil dlouhodobě v manažerských pozicích nadnárodních bank a pojišťoven v ČR i na Slovensku. Nyní je náměstkem hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za strategický rozvoj, územní plánování, cestovní ruch a dotace. Využívá tak více než 30leté zkušenosti z oblasti strategie řízení obchodu. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity z posledního období patří realizace zasídlení nových investorů ve Strategické průmyslové zóně Holešov a rozvoj mezinárodního projektu Cyrilometodějské stezky v rámci cestovního ruchu. Je přesvědčen, že chytré využívání nových technologií při řízení měst a obcí je nezbytným předpokladem pro jejich efektivní řízení a rozvoj.

Petr Kubíček – ZRIA, a.s.

Petr Kubíček je ředitel strategického rozvoje nové krajské rozvojové agentury ZRIA (Zlin Region Investment Agency) s cílem: Umožnit lidem žít lokálně ve Zlínském kraji a přitom podnikat, pracovat a přemýšlet globálně. Petr je fanoušek zjednodušování života na všech jeho úrovních. Strategický inovátor, v poslední době nejčastěji k zastižení všude tam, kde je třeba rozvířit zažité stereotypy a nechat vyniknout lidský potenciál. S odhodláním sobě vlastním pomáhal jako zakladatel a CEO softwarové společnosti B2A zvýšit růst a výkonnost firem v nestabilním 21. století, zefektivnit procesy, udržet si kvalitní zaměstnance, a především – oslovit ty budoucí. Generaci, zvyklou neztrácet čas… Podílel se na digitální transformaci českých výrobních, dopravních a servisních firem, mezi nimiž byly například i vizovická KOMA Modular nebo Egoé z Bílovic.
Duší i rodným listem Zlíňan, každý den usilující o přívlastek hrdý, který s nadsázkou mluví o Zlíně jako o Otci měst. S nevyčerpatelnou chutí pozitivně ovlivnit svět poděděnou po dědovi, hrdém Baťovci, si ze všeho nejvíc přeje lepší život pro své děti a děti svých dětí.